SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJDZIAŁALNOŚĆ RODM W TORUNIUwykłady - debaty on-line rodm toruń


WYKŁAD
NARODZINY POLSKIEJ DYPLOMACJI. U ZARANIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

Odrodzenie polskiej służby zagranicznej po okresie zaborów było skomplikowanym procesem, którego podstawowe ramy wyznaczają lata 1917–1921. Pierwszymi strukturami dyplomacji, którą wprowadzili Polacy w latach I wojny były ekspozytury Naczelnego Komitetu Narodowego. „Zadaniem delegata NKN zagranicą jest wywołanie zainteresowania dla sprawy polskiej i znalezienie poparcia dla interesów państwowych narodu polskiego” – głosiła instrukcja dla delegatów prasowych NKN za granicą. Głównym inicjatorem tego przedsięwzięcia był Michał Sokolnicki. Ekspozytury Komitetu działały w wielu stolicach europejskich, jak również w Stanach Zjednoczonych, zabiegając głównie o poparcie ze strony Polonii w Stanach Zjednoczonych.


WIĘCEJ INFORMACJI

DEBATA
TRADYCJE I UWARUNKOWANIA
NIEMIECKIEJ OSTPOLITIK W XX WIEKU

Polityka zagraniczna zajmowała ważne miejsce w kierunkach działań niemieckich nazistów. Główne jej zarysy Hitler zawarł w wydanej w latach 20. XX wieku książce Mein Kampf i choć w późniejszych latach niektóre aspekty ulegały mniejszej lub większej modyfikacji, to główne założenia pozostały bez zmian. Podstawowym celem była rewizja traktatu wersalskiego, który od początku był postrzegany przez Niemców jako niesprawiedliwy.


WIĘCEJ INFORMACJI

DEBATA
DOKĄD ZMIERZA BIAŁORUŚ?
SYTUACJA POLITYCZNA I GOSPODARCZA BIAŁORUSI
W CZASIE AGRESJI ROSJI NA UKRAINĘ

Zapraszamy na debatę online z udziałem prof. Eugeniusza Mironowicza kierownika Katedry Stosunków Międzynarodowych i Historii Współczesnej na Wydziale Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku, którą poprowadził dr Jan WIśniewski, koordynator RODM w Toruniu.WIĘCEJ INFORMACJI

WYKŁAD
LUDWIK HIRSZFELD.
LEKARZ, KTÓRY ODKRYŁ TAJEMNICE KRWI

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu zaprasza na wykład dr Grzegorza Osińskiego z Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu zatytułowany "Ludwik Hirszfeld. Lekarz, który odkrył tajemnice krwi".WIĘCEJ INFORMACJI

WYKŁAD
PROF. FELIPE F. SALVOSA II:
„NEWS LITERACY VS DISINFORMATION AND FAKE NEWS”

Ten wykład skupia się na kwestii umiejętności odbierania przekazywanych wiadomości a coraz większa dezinformacja i fałszywe dane, które krążą w środkach masowego przekazu. Nasz ekspert z Filipin wychodzi z założenia, że emitowane informacje pakowane są jako główne wiadomości i w konsekwencji nabierają „efektu aureoli”.


WIĘCEJ INFORMACJI

WYKŁAD
POLSCY NAUKOWCY
PREKURSOR BADAŃ NAD HOLOGRAFIĄ
MIECZYSŁAW WOLFKE

Zapraszamy na wykład doktora Grzegorza Osińskiego z Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu na temat: "Polscy naukowcy - prekursor badań nad holografią Mieczysław Wolfke"WIĘCEJ INFORMACJI

DEBATA RAZEM PRZECIW ZAGROŻENIU. POLSKO-LITEWSKA WSPÓŁPRACA WOJSKOWA W OKRESIE ROSYJSKIEJ AGRESJI NA UKRAINĘ 2014-2022

Debata "Razem przeciw zagrożeniu. Polsko-litewska współpraca wojskowa w okresie rosyjskiej agresji na Ukrainę 2014-2022". Rozmawiają prof. dr Jonas Vaicenonis - Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie oraz dr Jan Wiśniewski - koordynator Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Toruniu


WIĘCEJ INFORMACJI

WYKŁAD PROF. JOSELITO B. ZULUETA:
"70 YEARS OF HOLY SEE-PH DIPLOMATIC TIES (1951-2021)"

W roku 2021 Watykan i Filipiny obchodziły 70 lat nawiązania stosunków dyplomatycznych. Uroczystości w Manili, które organizował Papieski i Królewski Uniwersytet Świętego Tomasza były niezwykłe i szeroko komentowane w mediach masowych. Filipiny uważane są za najbardziej katolicki kraj w Azji Południowo-Wschodniej.WIĘCEJ INFORMACJI

WYKŁAD: PROF. FELIPE F. SALVOSA II: „REPORTING IN THE TIME OF ‘NEW NORMAL’: JOURNALISM AMID THE COVID-19 PANDEMIC”

Ten wykład skupia się na kwestii stanu dziennikarstwa w dobie pandemii Covid-19 i jak ta nowa sytuacja zaczęła zagrażać rzetelności pracy. Większość dziennikarzy na Filipinach uważa, że informacje o Covid-19 są trudne, ponieważ czują się narażeni na pandemię i znają co najmniej jednego kolegę, który został zarażony.


WIĘCEJ INFORMACJI

WYKŁAD PROF. JOSELITO B. ZULUETA:
„What the pandemic means to the world’s major religions”

Na przełomie 2020-2021 roku, wydano numer specjalny Pro Dialogo. Jest to czasopisma Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego, watykańskiej dykasterii promującej dialog międzyreligijny. Tematem jest „Ponownie powstańmy: Multi-religijne odpowiedzi na wyzwanie pandemii Covid-19”. W specjalnym wydaniu siedmiu ekspertów reprezentujących chrześcijaństwo, islam, hinduizm, buddyzm, dżinizm, taoizm i sikhizm traktuje temat z własnego religijnego punktu widzenia. Na wstępie odniesiono się do słów Papieża Franciszka: „Ponowny kontakt z Ewangelią wiary, nadziei i miłości zachęca nas do przyjęcia ducha twórczego i odnowionego. ...

WIĘCEJ INFORMACJI

WYKŁAD PROF. JOSELITO B. ZULUETA:
„400 YEARS OF PROPAGANDA FIDEI”

Ten wykład nakreśla ponury obraz stanu chrześcijaństwa i jego działalności misyjnej na całym świecie, w niezwykle trudnym obecnie okresie. To wszystko dzieje się na przygnębiającym tle stanu samego Kościoła, który jest pod presją różnych czynników. Teraz wszystkie wysiłki skupione są na rzecz działań, które papieże: od Pawła VI do Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka nazwali „Nową Ewangelizacją”, która w końcu musiałaby nastąpić.

Wbrew tak sarkastycznemu otoczeniu, jednocześnie niebezpiecznemu, Kościół Katolicki obchodzi w 2022 r. 400. rocznicę „Propaganda Fide”.


WIĘCEJ INFORMACJI


POZOSTAŁE WYKŁADY I DEBATY ONLINE RODM TORUŃWirtualne wystawy
O NAS

Działający od 1 września 2016 r. Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu prowadzony jest przez Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. W dużej mierze tworzą go wykładowcy i pracownicy tejże uczelni.
Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu od lat zajmuje się kwestiami polityki zagranicznej.
W murach uczelni co roku odbywa się Forum Polonijne, a także liczne kongresy i sympozja poświęcone tematyce międzynarodowej oraz polityce zagranicznej RP.
Celem działalności sieci RODM jest przybliżenie obywatelom polskiej polityki zagranicznej oraz wzmocnienie kanałów współpracy pomiędzy MSZ, samorządem i organizacjami pozarządowymi.


WIĘCEJ INFORMACJISIEĆ RODM

Ministerstwo Spraw Zagranicznych, wprawdzie kieruje swe główne działania do odbiorców za granicą, jednakże prowadzi także szeroko pojęty dialog ze społecznością krajową.
W całym kraju funkcjonują Regionalne Ośrodki Debaty Międzynarodowej (RODM), które nie tylko pełnią rolę centrów informacyjnych o priorytetach polskiej polityki zagranicznej i działalności MSZ, ale także stanowią pierwszorzędne kanały współpracy Ministerstwa z samorządami i organizacjami pozarządowymi.


WIĘCEJ INFORMACJI
KONTAKT

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu

ul. Św. Józefa 23/35, 87-100 Toruń
Tel.: 56 610 71 34
pon-pt 8:00 - 16:00

Dyżury dla interesantów:
wtorek: 9.30-13.30
czwartek: 9.30-11.30

rodm@rodm-torun.pl


MAPA


ZAPYTAJ NAS

Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące działalności RODM.
Skorzystaj z formularza pocztowego. Kliknij w klawisz poniżej.