RODMToruń

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ
Zapraszamy do udziału w konsultacji, w której może Pan(i) wyrazić swoje obawy, nadzieje i oczekiwania dotyczące przyszłości UE. Nie chodzi tu o tworzenie projektów konkretnych przepisów czy rozporządzeń UE, ale o to, by Pana(i) głos został usłyszany przez liderów UE i pomógł im w ustaleniu właściwych priorytetów na nadchodzące lata. Kwestionariusz został stworzony przez Panel złożony z losowo wybranych obywateli. Stanowi on uzupełnienie innych inicjatyw Komisji Europejskiej dotyczących Przyszłości Europy.

Po wejściu na stronę z formularzem prosimy wybrać język polski / obok logo Komisji Europejskiej


DZIAŁANIA RODM TORUŃ
12 października 2018 r. w Auli Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu
odbył się wykład Ministra Spraw Zagranicznych RP, prof. Jacka Czaputowicza pt.:
„Polska wizja Unii Europejskiej. Chrześcijańskie korzenie Europy”.
Organizatorem spotkania był Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu.

AKTUALNOŚCI MINISTERSTWA SPRAW ZAGRANICZNYCH
DZIAŁANIA RODM TORUŃ11
12.2018

Wybrane aspekty komunikacji społecznej i doalogu międzykulturowego

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu zaprasza na wykład magistra Mateusza Kalety "Wybrane aspekty komunikacji społecznej i doalogu międzykulturowego".

WIĘCEJ INFORMACJI


11
12.2018

Promowanie Polski kreatywnej i innowacyjnej

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu zaprasza na warsztaty magistra Bartłomieja Olchowika "Promowanie Polski kreatywnej i innowacyjnej".

WIĘCEJ INFORMACJI


13
12.2018

Historia Polski w mediach wybranych państw Europy i Świata

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu zaprasza na wykład Grzegorza Jopkiewicza z Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP "Historia Polski w mediach wybranych państw Europy i Świata".

WIĘCEJ INFORMACJI


15
12.2018

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu zaprasza na wykład doktor Doroty Żuchowskiej "Międzynarodowe stosunki gospodarcze".

WIĘCEJ INFORMACJI

Jakiej Unii Europejskiej chcemy - Debata o Europie

Polska przystąpiła do Unii Europejskiej w 2004 r., co przyniosło naszemu krajowi wiele korzyści gospodarczych, politycznych i społecznych. Ma to odzwierciedlenie w wysokim poparciu społecznym dla członkostwa w Unii. Unia Europejska wymaga jednak reform, by zapobiegać kryzysom i przygotować się na nowe wyzwania. Polska pozytywnie odniosła się do propozycji Prezydenta Francji z grudnia 2017 r, który zaproponował przeprowadzenie europejskich konsultacji społecznych ws. przyszłości Europy.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych przeprowadziło konsultacje obywatelskie - debaty o przyszłości UE wspólnie z siecią 15 Regionalnych Ośrodków Debaty Międzynarodowej.
BIULETYN INFORMACYJNY RODM TORUŃ

WYDANIE LISTOPADOWE A W NIM:

100 lecie Odzyskania przez Polskę Niepodległości

Wybrane działania RODM w październiku 2018 r.


POPRZEDNIE BIULETYNY RODM TORUŃ


POLAK ZA GRANICĄ

RODM Toruń poleca poradnik MSZ "Polak za granicą". W nim: informacje o państwach, informacje dla podróżujących, ostrzeżenia, bezpłatna aplikacja MSZ iPolak.
https://polakzagranica.msz.gov.pl
O NAS

Działający od 1 września 2016 r. Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu prowadzony jest przez Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. W dużej mierze tworzą go wykładowcy i pracownicy tejże uczelni.
Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu od lat zajmuje się kwestiami polityki zagranicznej.
W murach uczelni co roku odbywa się Forum Polonijne, a także liczne kongresy i sympozja poświęcone tematyce międzynarodowej oraz polityce zagranicznej RP.
Celem działalności sieci RODM jest przybliżenie obywatelom polskiej polityki zagranicznej oraz wzmocnienie kanałów współpracy pomiędzy MSZ, samorządem i organizacjami pozarządowymi.


WIĘCEJ INFORMACJISIEĆ RODM

Ministerstwo Spraw Zagranicznych, wprawdzie kieruje swe główne działania do odbiorców za granicą, jednakże prowadzi także szeroko pojęty dialog ze społecznością krajową.
W całym kraju funkcjonują Regionalne Ośrodki Debaty Międzynarodowej (RODM), które nie tylko pełnią rolę centrów informacyjnych o priorytetach polskiej polityki zagranicznej i działalności MSZ, ale także stanowią pierwszorzędne kanały współpracy Ministerstwa z samorządami i organizacjami pozarządowymi.


WIĘCEJ INFORMACJI
ZAPYTAJ NAS

Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące działalności RODM. Skorzystaj z formularza pocztowego. Kliknij w klawisz poniżej.

KONTAKT

RODM Toruń
ul. Św. Józefa 23/35
87-100 Toruń
Tel.: 56 610 71 34
pon-pt 8:00 - 16:00
rodm@rodm-torun.pl


MAPA


facebook