SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJDZIAŁALNOŚĆ RODM W TORUNIUwykłady - debaty on-line rodm toruń


WYKŁAD
WSPÓŁPRACA POLSKO-RUMUŃSKA W KONTEKŚCIE
POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA NATO, UE
ORAZ INICJATYWY TRÓJMORZA


WIĘCEJ INFORMACJI

DEBATA ONLINE
UNIA EUROPEJSKA - AKTUALNE WYZWANIA
POLITYKI GOSPODARCZEJ
 


WIĘCEJ INFORMACJI

DYSKUSJA ONLINE:
DEZINFORMACJA ROSYJSKA,
A STOSUNKI POLSKO-BIAŁORUSKIE
WIĘCEJ INFORMACJI

WYKŁAD ONLINE:
OSTATNIA ARMIA RZECZYPOSPOLITEJ OBOJGA NARODÓW.
POLSKO-LITEWSKA WSPÓŁPRACA WOJSKOWA NA SYBERII I DALEKIM WSCHODZIE W LATACH 1918-1920


WIĘCEJ INFORMACJI

DYSKUSJA ONLINE:
POLSKI RZYM ARTYSTYCZNY PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ


WIĘCEJ INFORMACJI

WYKŁAD ONLINE:
"CHWAŁA ORĘŻA POLSKIEGO: GEN. T. ROZWADOWSKI"


WIĘCEJ INFORMACJI

WYKŁAD - ROZMOWA ONLINE:
"OBLICZA POPULIZMU NA ŚWIECIE"


WIĘCEJ INFORMACJI

ROZMOWA / DEBATA ONLINE:
Sojusz polsko-ukraiński 1920 roku


WIĘCEJ INFORMACJI


POZOSTAŁE WYKŁADY I DEBATY ONLINE RODM TORUŃ

ZAPOWIEDZI DZIAŁAŃ RODM W TORUNIU11
maja
2021

KONFERENCJA ONLINE: ŚWIAT WIZUALIZACJI

Dnia 11 maja 2021 odbędzie się międzynarodowa, interdyscyplinarna konferencja naukowa on-line zatytułowana: #visualization Słowo – Obraz – Dźwięk. Konferencja organizowana jest przez Koło Naukowe Medioznawców WSKSiM działające przy Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu oraz Biuro Współpracy Międzynarodowej i Międzyuczelnianej WSKSiM (program Erasmus+). Wydarzenie ma na celu przybliżyć tematykę funkcjonowania nowych mediów w społeczeństwie.

WIĘCEJ INFORMACJI

Wirtualne wystawy

Nasze milczenie jest naszym wstydem.
Prześladowanie religijne i etniczne we współczesnym świecie
DUMNI Z POLSKIO NAS

Działający od 1 września 2016 r. Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu prowadzony jest przez Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. W dużej mierze tworzą go wykładowcy i pracownicy tejże uczelni.
Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu od lat zajmuje się kwestiami polityki zagranicznej.
W murach uczelni co roku odbywa się Forum Polonijne, a także liczne kongresy i sympozja poświęcone tematyce międzynarodowej oraz polityce zagranicznej RP.
Celem działalności sieci RODM jest przybliżenie obywatelom polskiej polityki zagranicznej oraz wzmocnienie kanałów współpracy pomiędzy MSZ, samorządem i organizacjami pozarządowymi.


WIĘCEJ INFORMACJISIEĆ RODM

Ministerstwo Spraw Zagranicznych, wprawdzie kieruje swe główne działania do odbiorców za granicą, jednakże prowadzi także szeroko pojęty dialog ze społecznością krajową.
W całym kraju funkcjonują Regionalne Ośrodki Debaty Międzynarodowej (RODM), które nie tylko pełnią rolę centrów informacyjnych o priorytetach polskiej polityki zagranicznej i działalności MSZ, ale także stanowią pierwszorzędne kanały współpracy Ministerstwa z samorządami i organizacjami pozarządowymi.


WIĘCEJ INFORMACJI
KONTAKT

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu

ul. Św. Józefa 23/35, 87-100 Toruń
Tel.: 56 610 71 34
pon-pt 8:00 - 16:00

Dyżury dla interesantów:
wtorek: 9.30-13.30
czwartek: 9.30-11.30

rodm@rodm-torun.pl


MAPA


ZAPYTAJ NAS

Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące działalności RODM.
Skorzystaj z formularza pocztowego. Kliknij w klawisz poniżej.facebook